O novinářské práci i nové knize jsem vyprávěla i dětem ve Valmezu.