Rozhlasová novinářka, autorka pohádek a divadelních her


Napsala pro děti knížky reportážních pohádek  – Jak maminka vylezla na strom(2011) a Jak maminka vylezla na věž (2012) a knížku pohádek pro nejmenší O Picimínkovi a Vlakáčkovi (2015). Většinu jejich pohádkových příběhů také převedli dramaturgové Českého rozhlasu do zvukové podoby. Knihou Jak maminka vyprávěla o 20. století pokračuje v tradici reportážních pohádek ( 2018, ilustrace Lenka Jasanská). Kniha se dostala do katalogu Českého svazu knihkupců a nakladatelů Nejlepší knihy dětem roku 2018. Na publikaci navázalo rozšířené vydání Jak maminka vyprávěla o Československu (2019, ilustrace Lenka Jasanská). Kniha v jedenácti pohádkách mapuje jedinečnou historii Československa od jeho vzniku po rozdělení v roce 1993.  V dubna 2020 vyšla kniha pro nejmenší Velké putování malé slepice s ilustracemi manžela Michaely Veteškové Rudolfa Mareše.  Knihu si můžete objednat přímo na stránkách www.verzone.cz nebo Vám ji rádi osobně dodáme přímo k vašemu domu a přidáme podpisy.

Pojem „reportážní pohádka“ vymyslel významný rozhlasový režisér Karel Weinlich, který když si její příběhy pročetl a pochopil, že nepíše klasické pohádky, vykřikl: „Ženská jedna – vy jste mi tedy dala – já čekal pohádku o Karkulce a vy na mě s nějakou pohádkovou reportáží!“

Michaela Vetešková také sklízí úspěchy s vlastním autorským projektem mediální výchovy Dílna malého novináře, nad kterým převzal záštitu veřejnoprávní Český rozhlas. Michaela Vetešková je autorkou vůbec prvního pracovního sešitu mediální výuky pro první stupeň základních škol Příručka malého novináře.

Michaela Vetešková pochází ze Vsetína, vystudovala FF UP Olomouc a v současné době pracuje jako vedoucí redakce kulturního zpravodajství Českého rozhlasu. Žije se svou rodinou v Praze. Je vdaná a s manželem výtvarníkem Rudolfem Marešem vychovává Luisu Marii a Fabiána Michaela. Přednáší a vede semináře o rozhlasové práci na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1996 byla za divadelní hru Jak psát divadelní hru nominována na Cenu Alfréda Radoka.