Rozhlasová novinářka, autorka pohádek a divadelních her


Napsala pro děti knížky reportážních pohádek  – Jak maminka vylezla na strom(2011) a Jak maminka vylezla na věž (2012) a knížku pohádek pro nejmenší O Picimínkovi a Vlakáčkovi (2015). Většinu jejich pohádkových příběhů také převedli dramaturgové Českého rozhlasu do zvukové podoby. Knihou Jak maminka vyprávěla o 20. století pokračuje v tradici reportážích pohádek ( 2018, ilustrace Lenka Jasanská) a v přípravě je také 3D interaktivní kniha pro nejmenší  Strom u pískoviště s ilustracemi Lucie Seifertové.

Pojem „reportážní pohádka“ vymyslel významný rozhlasový režisér Karel Weinlich, který když si její příběhy pročetl a pochopil, že nepíše klasické pohádky, vykřikl: „Ženská jedna – vy jste mi tedy dala – já čekal pohádku o Karkulce a vy na mě s nějakou pohádkovou reportáží!“

Michaela Vetešková pochází ze Vsetína, vystudovala FF UP Olomouc a v současné době pracuje jako vedoucí redakce kulturního zpravodajství Českého rozhlasu. Žije se svou rodinou v Praze. Je vdaná a s manželem výtvarníkem Rudolfem Marešem vychovává Luisu Marii a Fabiána Michaela. Přednáší a vede semináře o rozhlasovém zpravodajství na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. V roce 1996 byla za divadelní hru Jak psát divadelní hru nominována na Cenu Alfréda Radoka.