webinář Dílna malého novináře pro pedagogy

Zpravodajství během pandemie otevřelo otázky o mediální výuce na prvním stupni ZŠ

Pandemie koronaviru ovlivnila a ještě ovlivní lidskou společnost ve všech směrech. Dopad bude mít i na psychické rozpoložení dětí, které jsou od března roku 2020 odkázány na distanční výuku, kontinuálně nenavštěvují zájmové kroužky a minimálně se setkávají se svými vrstevníky. Pohybují se v uzavřeném rodinném kruhu a jsou přímo konfrontovány s debatami dospělých o probíhající nákaze. Jak si mohou poradit s informacemi, které vnímají skrze rádio, televizi, internet? Poznatky z mediální výuky jim v tom nepomohou, neboť cílená osvěta o fungování médií v českých školách probíhá spíš ve vyšších ročnících nebo na středních školách a novináři tvořící zpravodajské obsahy z podstaty své profese nemohou brát ohled na to, zda jejich výstupy vnímají menší děti. Mohli bychom využít tuto pandemickou zkušenost k  diskusi o nutnosti mediálního vzdělávání žáků na prvním stupni základních škol, popřípadě dětí předškolního věku.

https://docs.google.com/presentation/d/1k_uuFc45U7rfNC3q9DcnupkRGC3Q9_Y7vlBvI3W2KU0/edit?usp=sharing