A rozhlasový novinář musí umět perfektně mluvit a artikulovat. Zkuste se mnou – drbu vrbu – drbu vrbu….